Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

MKE

Program, na temelju metode konačnih elemenata, može modelirati i analizirati širok spektar geotehničkih problema, uključujući slijeganje terena, piloti/ dijafragme, stabilnost kosina, iskop, analizu tunela. Nudi nekoliko materijalnih modela za tla i raznih strukturnih elemenata, kao što su zidovi, sidra, geotekstil ili geomreže. GEO5 FEM se koristi za izračunavanje pomaka, unutarnje sile u strukturnim elementima, naprezanja i deformacija i plastičnih zona u tlu i ostalim količinama u svakoj fazi izgradnje. 

S nastavkom modula program obavlja analizu iskopa Tunela, analize stalnog ili prolaznog protoka vode ili u kombinaciji analizu konsolidacije.

Cijena programa: 2.350 €

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Glavne značajke

 • Različiti konvencionalni i materijalni modeli:
  • Linearno elastični model
  • Modificiran elastični modela
  • Mohr-Coulombov model
  • Modificiran Mohr-Coulombov model sa kaljenjem / omekšavanjem
  • Drucker-Prager model
  • Cam Clay model
  • Hipoplastičnim model gline
 • Širok spektar uobičajenih konstrukcijskih elemenata:
  • Betonski zidovi, piloti, armirane obloge tunela su po modelirane uzoru elemenata greda sa profili i materialom u katalogu
  • Sidra
  • Potpore
  • Armiranje (geotekstil, geomreže)
 • Kontakti elementa između tla i konstrukcije s odnosom nelinearnog napona i pomaka
 • Model se sastoji od nekoliko građevinskih faza, koje pomogu izračunavanje konstrukcije
 • Bilo koje preopterečenje (traka, trapez,linijsko opterećenje) može se modelu dodati u bilo fazi izgradnje
 • Generiraju rubne uvjete automatski ili definiraju posebno za izabrane točke ili linije
 • Tablica podzemne vode je ili korisničko definirana ili izračunata u GEO5 MKE – Protok vode, i uvožena preko GeoMeđuspremnika
 • Svaki materijal model može biti u dreniranih ili nedreniranih pogojima
 • Analiza stabilnosti može se izvoditi u svakoj fazi izgradnje s statičkom opterećenjem ili potresom i pruža trenutni faktor sigurnosti
 • Opsežan popis varijabla (slijeganje, naponi, slojevi, plastična cona pornog tlaka, itd) nanesena na deformiran ili nedeformiran model
 • Distribucija unutarnjih sila i deformacija strukturnih elemenata je dostupna
 • Evolucija količinama na izabranim točkama koje se pridržavaju sredstvima monitora i grafikonima
 • Automatski generator mreže izdaje upozorenja na problematične topologije
 • Veličina elemenata može se podesiti točkom, linijom i slobodnih opterećenja
 • Program podržava DXF uvoz i izvoz

More Features

Materijali za učenje

GEO5 2019

GEO5 2019

Vijesti & Značajke

 • Unos GPS koordinata s direktnim spajanjem na Google Karte
 • Izvoz u IFC i LandXML BIM formate
 • Uvoz formata terenskih testova uključujući AGS, TXT, UNI, CPT, GEF… i više (Stratigrafija)
 • Novi moduli unutar GEO5 Stratigrafija programa – Izvještaji i Poprečni Presjeci
 • Proračun nosivosti i slijeganja u skladu s presiometarskim pokusima (PMT) (Plitko Temeljenje CPT)

Primjer izlaznog izvještaja programa "MKE"

GEO5 MKE - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Proširenje programa MKE:

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.