Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

Pilot

Ovaj program se koristi za analizu vertikalne nosivosti jednog pilota opterećen sa napetostom ili kompresijom, za horizontalne nosivosti i krivulje opterećenja i slijeganja za jedan pilot. Analiza provjere se može obavljati primjenom EN 1997-1 standarda ​​ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti).

Cijena programa: 550 €

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Glavne značajke

 • Analiza vertikalne nosivosti
  • Tomlinson metoda
  • NAVFAC DM 7.2
  • Metoda efektivnih napona
 • Analize slijeganja
  • Krivulja Linearno opterećenje-slijeganje (Poulos)
  • Nelinearna krivulja opterećenje-slijeganje  (Masopust)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • EN 1997 – izraču za utjecaj pilotne tehnologije
 • Računanje krivulje opterećenje-slijeganje po metodi konačnih elemenata (MKE) s obzirom deformacijskih karakteristika tla
 • Različite oblike presjeka pilota (pravokutnik, I - presjek, poprečni, cijevni)
 • Razmatranje tehnologije utjecaja
 • Različite oblike poprecnih presjekov pilota (pravokutnik, I – poprečni presjek)
 • Mogućnost mijenjanja promjera kružnog pilota sa dubinom
 • Određivanje modula reakcije temeljnog tla po dužini pilota prema Vesić, Mattlock i Reese, CSN ili unos od strane korisnika (stalna ili linearna raspodjela)
 • Analiza horizontalne nosivosti (Brom metoda, p-y metoda)
 • Izlazni rezultati stanj opterećenja
 • Negativno površinsko trenje
 • Posmična nosivost AB presjeka
 • Dizajn armirano betonskog poprečnog presjeka prema EN 1992-1 (EC 2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, SNiP, CSN

More Features

Materijali za učenje

GEO5 2019

GEO5 2019

Vijesti & Značajke

 • Unos GPS koordinata s direktnim spajanjem na Google Karte
 • Izvoz u IFC i LandXML BIM formate
 • Uvoz formata terenskih testova uključujući AGS, TXT, UNI, CPT, GEF… i više (Stratigrafija)
 • Novi moduli unutar GEO5 Stratigrafija programa – Izvještaji i Poprečni Presjeci
 • Proračun nosivosti i slijeganja u skladu s presiometarskim pokusima (PMT) (Plitko Temeljenje CPT)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Pilot"

GEO5 Pilot - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.