Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

Provjera zagatne stijene

Ovaj program pruža napredan dizajn ugrađenih potpornih zidova po metodi elasto-plastične nelinearne analize. To omogućuje modeliranje realnog ponašanja konstrukcije pomoću faze izgradnje, obračune deformacija i pritisaka koji djeluju na konstrukciju, provjeru unutarnje sidrne stabilnosti, provjeru poprečnih presjeka (čelik, RC, drvo) i nosivosti sidara.

Osnovni dizajn potrebne duljine konstrukcije u tlu, unutarnje sile na konstruciju i provjeru poprečnog presjeka može se izvesti programom GEO5 Dizajn zagatne stijene.

Cijena programa: 650 €

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Glavne značajke

 • Način elasto-plastični nelinearne analize, odnosno veličine pritisaka, koji djeluju na konstrukciju, ovisi deformacije
 • Raznolikost predefiniranih vrsta poprečnih presjeka:
  • Pilotna stijena (sijekućim tangentni zid)
  • Vojaškipilotni zid (Berlinski zid) – Čelični poprečni presjek (I, HEB)
  • Zagatna pilotna stijena (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Beton pravokutnih zidova (Dijafragme, Milano zid)
  • Timber zid
  • Ostalo – mogućnost unosa vlastitih materijala
 • Sidrana, dijagonalni i konzolni potporni zidvi 
 • Općenito slojevita tla
 • Ugrađena baza podataka za tla
 • Proizvoljan broj preopterećenja koja primjenjuju na objektima (strip, trapezne, koncentrirana opterećenja)
 • Modeliranje vode ispred i iza konstrukcija, modeliranje arteških voda
 • Ugrađene baze podataka sidara:
  • Prenapeta sidra (VSL, Dywidag)
  • Strand sidra (VSL, Dywidag)
  • Helical sidra (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • Sidrne šipke (VSL, Minova)
  • Deadman sidra
 • Nosivost sidara (Snaga sidra, pull –out otpornost (tlo), Pull-out Otpornost)
 • Proizvoljan broj sidra
 • Analiza prema teoriji graničnih stanja i faktora sigurnosti
 • Provjera unutranje stabilnost sidra
 • Različite metode za ocjenu modula reakcije podzemlja (Schitt, Ménard, Chadeisson)
 • Automatska ili ručna iteracija modela reakcije podloge
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Opći oblik terena iza konstrukcije
 • Berme ispred konstrukcije
 • Učinki potresa (Mononobe-Okabe, Arrango, Kineski standardi)
 • Analiza tlaka zemlje efektivnih i totalnih parametara
 • Razupore i trake mogu se definirati
 • Omotnica unutarnjih sila za individualnu izgradnju faze
 • Konstrukcija može biti opterećena određenim silama i momentima
 • Dimenzioniranje AB i čeličnih profila u skladu s različitimi standardi (EC, BS, SNiP, CSN, kineski standardi itd)
 • Provjera pogreške dizanja i ispuštanja tla

More Features

Materijali za učenje

GEO5 2019

GEO5 2019

Vijesti & Značajke

 • Unos GPS koordinata s direktnim spajanjem na Google Karte
 • Izvoz u IFC i LandXML BIM formate
 • Uvoz formata terenskih testova uključujući AGS, TXT, UNI, CPT, GEF… i više (Stratigrafija)
 • Novi moduli unutar GEO5 Stratigrafija programa – Izvještaji i Poprečni Presjeci
 • Proračun nosivosti i slijeganja u skladu s presiometarskim pokusima (PMT) (Plitko Temeljenje CPT)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Provjera zagatne stijene"

GEO5 Provjera zagatne stijene - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Programi vezani zajedno

Program omogućuje prijenos nekih podataka za dodatnom provjerom slijedećih programa:

Više informacija o povezanosti GEO5 programa.

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.