Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

Plitko temeljenje (Proširenje temelja)

Program Plitko temeljenje (Prije Proširenje temelja) se koristi za dizajn općenito opterećenog temelja. Izračunava vertikalne i horizontalne nosivosti, slijeganje i rotaciju temelja, a određuje potrebne uzdužne i poprečne sile armiranja (probijanje).

Cijena programa: 550 €

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Glavne značajke

 • Analize se temelje na velikom broju teorija (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Različite teorije analize slijeganja (Janbu, Buisman, Meka tla, upotrebom indeksa kompresijskog koeficijenra, sekundarno slijeganje s obzirom na Lade)
 • Verifikacija analiza može se provesti primjenom EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Proračun armiranog betona prema EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI
 • Oblik temelja - u središtu, ekscentrični, trakasti temelj, kružni, proširen bokom
 • Automatski dizajn temelja
 • Općenito slojevita tla
 • Ugrađena baza podataka za tla
 • Proizvoljan broj primjera opterećenja
 • Djelomični rezultati – excentrični od primjera opterećenja
 • Modeliranje vode
 • Modeliranje pijesak-šljunak podloga (PŠ krevet)
 • Modeliranje parametara između tla i temeljnoj dna (koeficijent trenja, trenje baza-tlo)
 • Analize temeljenja na dreniranom, nedrenirani ili kamenom podzemlju
 • Temelji s letvicom, zgažen ili kružan temelj
 • Provjera opterećenja ekscentričnosti za nosivost i slojeganje
 • Kosi oblika zalivene kosine
 • Kose dno tla
 • Opći oblik dijagrama naprezanja ispod temelja zbog kombinacije savijanje i napetost / kompresija
 • Provjera plitkog temeljenja u napetosti (standard, DL/T 5219-2005)
 • Analiza slijeganja iskorištavava oedometrični modula kojeg određuje oedometrična krivulja opterećenja

More Features

Materijali za učenje

GEO5 2019

GEO5 2019

Vijesti & Značajke

 • Unos GPS koordinata s direktnim spajanjem na Google Karte
 • Izvoz u IFC i LandXML BIM formate
 • Uvoz formata terenskih testova uključujući AGS, TXT, UNI, CPT, GEF… i više (Stratigrafija)
 • Novi moduli unutar GEO5 Stratigrafija programa – Izvještaji i Poprečni Presjeci
 • Proračun nosivosti i slijeganja u skladu s presiometarskim pokusima (PMT) (Plitko Temeljenje CPT)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Plitko temeljenje (Proširenje temelja)"

GEO5 Plitko temeljenje - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.